Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

O cuco

O afiador

 

Nos anos da lonxana mocedade,

todol-os marzos, cando viña o cuco,

o afiador de roda e parafusa

entraba na viliña mariñeira

ceibando o berro longo e desmaiado:

¡ o afiador...!

 

Ó pé da porta do casal, detido

amolaba tesouras e coitelos,

e remendando cuncas e tarteiras

erguía, ós poucos, o chamante berro:

¡ o afiador...!

...

N-unha amistade de silenzos longos

e de esvaídas e contadas verbas

soupen o seu sentir: o vran que viña

xa tería o diñeiro cobizado

para se embarcar: 

¡Bos Aires era o soño  

do afiador!

 

Alá morréu, na pampa silandeira...

Cando recalo na nativa praia

e ó solpor ouso as ondas manseliñas

esmorecer queixosas no mallente,

paréceme escoitar a voz doída:

¡o afiador...!

 

   

 

El afilador

 

En los años de lejana mocedad,

todos los marzos, cuando venía el cuco,

el afilador de rueda y parafusa

entraba en la villita marinera

soltando un grito largo y desvanecido:

¡ el afilador...!

 

Al pie de la puerta de la casa, detenido

afilaba tijeras y cuchillos,

y remendando tazas y tarteras

erguía, en veces, el llamante berro:

¡ el afilador...!

 

En una amistad de silencios largos

y de desvanecidas y contadas palabras

supe su sentir: el verano que venía

ya tendría el dinero anhelado

para embarcarse: 

¡Buenos Aires era el sueño

del afilador!

 

Allá murió, en la pampa silenciosa..

Cuando recalo en la nativa playa

y al crepúsculo oso las ondas mansitas

perder fuerza quejosas en el mallente,

me parece escuchar la voz dolida:

¡el afilador...!

 

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 390