Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Centenario do nacemento de Alexandre Bóveda

"Bóveda terá de ser nun mañán próisimo ou lonxano, a bandeira da nosa Redención"  Castelao

Artigo de Iago Banet Tejedor, de "Galicia al día" : 

ALEXANDRE BÓVEDA O GALEGUISTA QUE INSPIROU A TODA UNHA XERACIÓN  >>>

Alexandre Bóveda Iglesias naceu en Ourense o 4 de xuño de 1903.  Co gallo de se cumprir, este ano, 100 anos do seu nacemento nós queremos facer unha lembranza a quen dixo, minutos antes da súa execución: 

“a miña morte servirá para acadar adeptos á causa galega. Un ben que aínda despois de morto, farei á nosa terra”. 

Debuxo de Castelao

 

Adicatoria ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

"Nos moitos cimeterios de Galicia, durmen os derradeiros mártires,da Libertade, en número incontable. A miña imaxinación veu unha fogueira en cada cimeterio, como outros tantos clamores de xusticia.Pero no de Pontevedra veu unha labarada que chegaba até o ceo. Era o lume do esprito de Bóveda que non figura na Santa Compaña dos inmortaes,  porque non pertenece a Historia senon a Tradición en arume de lenda. Bóveda terá de ser nun mañán próisimo ou lonxano, a bandeira da nosa Redención".
( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )
( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) (Castelao, "Sempre en Galiza". Páx. 431)

, "Sempre en Galiza". Páx. 431)

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda (extracto do libro de Álvarez Gallego)

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

1942: O Partido Galeguista fixa o Día de Galiza Mártir ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

BOVEDA:  MOTOR DE EXPLOSIÓN DO GALEGUISMO, por Enrique Bande Rodríguez  ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) Memorial de Mártires, por Avelino Abuín de Tembra ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

ALEXANDRE BÓVEDA: SEMBLANZA BIOGRÁFICA ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

Día de Galiza Mártir, ano 2002 (do programa radial "con vós") ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ):

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) TARAMANCOS NON ESQUECE A BÓVEDA (FRAGM. PROG.RADIAL "CON VÓS")

:

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

POESÍAS ADICADAS A ALEXANDRE: ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

  ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

" ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )In Memoriam" ,  CELSO EMILIO FERREIRO ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) "LEMbRANZA DE ALEXANDRE BÓVEDA",  MANUEL MARÍA ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

"Na morte de Alexandre Bóveda",  Emilio Pita ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

"No aniversario de Alexandre Bóveda", G. Sánchez Guisande ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

 

  ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

Testemuños gráficos e escritos: ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

  ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

A derradeira carta de Bóveda á súa muller ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

Carta de Castelao a alexandre bóveda ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " ) notas de bóveda antes do seu fusilamento ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )

"CUNETAS", LUÍS PIMENTEL ( do libro " Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda " )