Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

HISTORIA DA BANDA UNI? DE GUL?S

En 1870, en Gul?s (ver datos e ubicaci?), aldea da vila de Ponteareas, provincia de Pontevedra, nace a banda de m?ca "UNION DE GUL?S", unha das m?s antigas de Galicia.

O seu fundador e primeiro director foi D. Jos?Carracedo Dominguez. Por tradici? familiar o seu fillo Constante e despois o seu neto Jos? suced?no coma directores, mantendo as?viva esta agrupaci?musical ata o ano 1947.

 

Banda de Guláns

Da escola de m?ica da "UNION DE GUL?S" as?como da participaci? na banda, xurdiron reco?cidos m?icos, tanto a nivel instrumentista como directores e compositores.

A xeito de exemplo podemos citar a D. Rogelio Groba Groba, director da "UNION DE GULANS" de 1947 a 1952 e posteriormente director da Banda de M?ica Municipal de A Coru? durante m?s de vinte anos, sendo o mesmo tempo director do Conservatorio de M?ica da mesma cidade, consagr?dose neste per?do como compositor de renome internacional.

Igualmente importantes desp?s de 1952 e ata 1959, foron as participaci?s na banda como directores de D. Miguel Groba Groba e D. Indalecio Fern?dez Groba. 0 primeiro ?actualmente director do Coro e Orquesta de C?ara da Comunidade de Madrid e profesor do Real Conservatorio de M?ica desa cidade. 0 segundo foi director de Banda de M?ica da cidade de Lugo, sendo actualmente e sucedendo a D. Rogelio Groba, director da Banda de M?ica Municipal de A Coru?.

A esta serie de directores gulanseses segu?onlle a partires de 1959 os for?eos D. Antonio Baquero, D. Francisco Rodr?uez, D. Jos?Fari?s e D. Rogelio Loureda, para en 1968 facerse cargo da batuta novamente outro discipulo da banda e gulans?: D. Jos?Carracedo Pousada (bisneto do fundador), sendo baixo a s? direcci? a "UNION DE GUL?S" galardonada no concurso de bandas populares da cidade de Ourense en 1971 .  

 Banda de Guláns dirixida por Miguel Groba Groba

Fotograf? da Banda sendo director da mesma  Miguel Groba Groba.

 

 

En 1972 e por mor do traslado de D. Jos?Carracedo o Real Conservatorio de M?ica de Madrid, suc?eo no cargo novamente outro for?eo: D. Javier Basoco, seguido de D. Pl?ido Lorenzo, D. Jos?Aradas, D. Alfonso M?dez, D. Jos?Guill? e D. Jos?Oro-Val, ata fin?s de 1982.

No ano 1982 asume a direcci? da banda outro xove do lugar, D. Jos?Fern?dez Prego, que coma t?olos gulanseses anteriores ?froito da formaci? musical que a agrupaci? mant? regularmente dende fai m?s de cen anos.

E as? chega a banda a fin?s do 1991 no que de novo ?necesario recurir a outro for?eo, neste caso o reco?cido m?ico ourens? D. Hip?ito Fern?dez Fern?dez, persoa que polos seus co?cementos, sensibilidade e entusiasmo constante conseguiu imprimir ?"UNION DE GUL?S" unha nova din?ica, elevando o nivel art?tico-musical da mesma a tal punto, que quizais nestes intres, sexa o mellor de toda a s? historia.

Durante estes ?timos anos ven alternando a batuta con D. Hip?ito Fern?dez Fern?dez, a xove promesa Srta. Alicia Porto, gulansesa e que como todos os seus conveci?s que pasaron pola banda, xurde ela tam? da escola continua que a "UNION DE GUL?S" desenvolve.

A "UNION DE GUL?S", est?constituida por 50 compo?ntes na s? grande maior? xoves que adem?s de participar na escola da banda, estudian cursos profesion?s de m?ica e ?de significar que m?s de 90% dos participantes na mesma son naturais e veci?s de Gul?s. A banda interpreta os m?s diversos x?eros music?s tales como: cl?ica, zarzuela, lixeira, t?ica galega...

A media anual de actuaci?s da "UNION DE GULANS" ?de 60 espect?ulos, distribu?os entre concertos, actos cultur?s, recreativos, festas populares,etc. na s? maior? en Galicia.

Destacamos como m?s significativas as seguintes actuaci?s e participaci?s:

" 1979.- Grabaci? dun L.P
" 1985.- Participaci? na pel?ula "La Hora Bruja".
" 1986.- Inauguraci? do auditorio "Reveriano Soutullo".
" 1989.- Participaci? no programa da TVG " 0 Son dun Pobo".
" 1991.- Actuaci? no colexio "San Agust?" de Salamanca.
" 1992.- Participaci?s nas festas "Brueguel" da cidade de Bruselas.
" 1993.- Participaci? no programa "Luar" da TVG.
" 1994.- Participaci? no programa "Galicia Enteir? da TVG e actuaci? no programa "Desde Galicia para o mundo" de TVE.
" 1997.- Inscripci? da escola de m?ica no Rexistro Oficial de Escolas de M?ica da Xunta de Galicia.
" 1998.- ?tima grabaci? da agrupaci?, e edici? en cinta casete.
" Participaci? anual nos festivais de bandas que se levan a cabo en Ponteareas, entre outros.

https://es.geocities.com/gulanseses

Fonte: p?ina web dedicada a Gul?s, feita por Luis Soto)