Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Antón Tovar

LINGUA QUE REXEITARON OS MEUS PAIS

  LINGUA QUE REXEITARON OS MEUS PAIS

Borraran os letreiros dos camiños

cos ben amados nomes das antergas vilas,

dos silabarios das escolas algareiras

borraran o cantar humilde e puro

da língua popular.

Sóio no escuro das lareiras

no apartado silencio dos labregos labios,

esquecida das espadas poderosas,

borboriñaba a nosa lingua triste.

Aferrollada fora coma unha delincuente.

As maos sen calos do traballo,

requintadas e doces, relixiosas,

enfeitadas co ouro dos aneis

roubados ó suor dos pobres

empurraran a lingua nobre e pura

a un cadafalso de vergoñas.

Meus pais, tamén, amados ignorantes,

obedeceran as ordes que o espadón

deborcara na poza de Galicia.

E, agora, veleiquí a xenreira xusta

dos mozos nobres e libertadores

tirando do pescozo da aforcada

o barazo inxusto, o odio do canalla.

Inda folguexas noiva bela,

inda tes verbas na túa gorxa magoada,

foguetes de carraxe pra cuspirlles

ós donos madrileños do billete,

da espada e maila cruz.

Inda tes folgos lingua enxebre

nos teus labios de moza asoballada,

lingua dos meus limiaos, dos meus antergos,

inda tes folgo pra bica

Estás agora viva nos meus beizos fondos,

estás agora viva nos meus dedos de home

e acariñando vou teu corpo rebrincante

que ten ás de volvoreta nas palabras.

LENGUA QUE RECHAZARON MIS PADRES

Habían borrado los letreros de los caminos

con los bien amados nombres de las antiguas villas,

de los silabarios de las escuelas barullentas

habían borrado el cantar humilde y puro

de la lengua popular.

Solo en lo oscuro de las lareiras

en el apartado silencio de los labriegos labios,

olvidada de las espadas poderosas,

mariposeaba nuestra lengua triste.

Aprehendida fuera como un delincuente.

Las manos sin callos del trabajo,

requintadas y dulces, religiosas

adornadas con el oro de los anillos

robados al sudor de los pobres

empujaran la lengua noble y pura

a un cadalso de vergüenzas.

Mis padres, también, amados ignorantes,

habían obedecido las órdenes que el espadón

emporcara en el pozo de Galicia.

Y, ahora, he aquí, la antipatía justa

de los mozos nobles y libertadores

tirando del pescuezo de la ahorcada

el barazo injusto, el odio del canalla.

Todavía respiras novia bella,

todavía tienes palabras en tu garganta lastimada,

cohetes de coraje para escupirles

a los dueños madrileños del billete,

de la espada y la cruz.

Todavía tienes aliento lengua propia

en tus labios de moza avasallada

lengua de mis limiaos, de mis antepasados,

todavía tienes aliento para besar.

Estás ahora viva en mis labios hondos,

estás ahora viva en mis dedos de hombre

y acariciando voy tu cuerpo rebrincante

que tiene alas de mariposa en las palabras.silabario: libro que se usaba en las escuelas para aprender a leer.

barazo: cuerda utilizada para ahorcar.

limiaos: gentilicio de la comarca da Limia, en el sudoeste de Ourense.