Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Galicia espallada: Rosalía de Castro - Negra sombra

Rosalía De Castro

NEGRA SOMBRA (“FOLLAS NOVAS”, 1880).

 

Rosalía de CastroCando penso que te fuches,

negra sombra que me asombras,

ó pé dos meus cabezales

tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,

no mesmo sol te me amostras,

i eres a estrela que brila,

i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas,

si choran, es ti que choras,

i es o marmurio do río

i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo,

pra min i en min mesma moras,

nin me abandonarás nunca,

sombra que sempre me asombras NEGRA SOMBRA (“FOLLAS NOVAS”, 1880).

Cuando pienso que te fuiste,

negra sombra que me ensombreces,

a los pies de mis cabezales,

tornas haciéndome mofa.

Cuando imagino que te has ido,

en el mismo sol te me muestras,

y eres la estrella que brilla,

y eres el viento que zumba.

Si cantan, eres tú que cantas,

si lloran, eres tú que lloras,

y eres el murmullo del río

y eres la noche y eres la aurora.

En todo estás y tú eres todo,

para mí y en m misma moras,

ni me abandonarás nunca,

sombra que siempre me ensombreces.

 

O libro "Follas Novas" de Rosalía de Castro, foi publicado no ano 1880, e case tódolos seus poemas foron escritos fóra de Galicia. Os temas  fundamentais deste libro son:  a emigración, a denuncia social e tamén unha temática intimista: a saudade, a soidade, a presencia da morte, a obsesión da negra sombra.

Este poema, “Negra Sombra” , converteuse nunha das máis emblemáticas cancións da música galega, porque o músico , Xoán Montés Capón (Lugo 1840-1899) uniu estas letras cun alalá recollido na Cruz do Incio. Foi presentado por primeira vez no Gran Teatro da Habana no ano 1892.

Considérase un dos cantos máis fermosos e elementais de Galicia, e as súas letras fúndense co trazo melódico de modo que xa non se conciben separadamente.

El libro “Follas Novas” de Rosalía de Castro fue publicado en el año 1880, y casi todos sus poemas fueron escritos fuera de Galicia. Los temas fundamentales de este libro son: la emigración, la denuncia social y también una temática intimista, la saudade, la presencia de la muerte, la obsesión de la negra sombra.

Este poema, “Negra Sombra”, se convirtió en una de las más emblemáticas canciones de la música gallega, porque el músico, Xoán Montes Capón (Lugo 1840-1899) unió estas letras con un alalá recogido en A Cruz de Incio. Fue presentado por vez primera en el Gran Teatro de La Habana en el año 1892.

Se considera uno de los cantos más hermosos y elementales de Galicia, y sus letras se funden con el trazo melódico de modo que ya no se conciben separadamente.