Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Revista Raigame - Conferencia de Celso Emilio Ferreiro sobre Curros Enriquez

RAIGAME - Revista de arte, cultura e tradicións populares. Maio de 2008 - Número 28 - Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo - Deputación Ourense

 

Sociedade Curros Enriquez da Habana ( 1928 )

 

Xunta directiva da sociedade

«Curros Enríquez da Habana»

(1928).

   

Logo, a sociedade

galega da Habana

acabou mudando

de opinión e incluso

chegaron a constituirse

sociedades co seu nome.

 

 

    <<< Páxina anterior
 

Pero o seu xesto xeneroso, desgraciadamente non tivo eco, foi como unha voz clamando no deserto e a discordia entre galegos continuou. Era inevitable que Curros rematase como rematou, sufrindo as dentadas dos cans de palleiro, dos caciques da emigración; as inxurias e calumnias dos cabaleiros da industria que, polo xeral, son os que dominan con malas mañas e gobernan con peor esti­lo as sociedades dos emigrantes galegos ñas Américas, en case que todos os tempos.
Pero naqueles días ocorreu algo que veu ensanchar máis aínda as súas diferencias eos caciques da colectividade. O feito foi o seguinte: o sete de decembro de 1896, un batallón de soldados españois, ao mando do Comandante Cirugeda, (que era a castelanización do apelido galego Ciruxeda) sostivo eos insurrectos cubanos un combate no que morreu, por pura casualidade, o cabecilla insurrecto cubano Antonio Maceo. O día once, é dicir, catro días despois, o Diario de la Marina da Habana, que era un periódico español, publica unha nota na que propon unha homenaxe aos soldados e man­dos daquela unidade que tiñan ofrecido á nación española como "aguinaldo" de Navidade, a cabeza do mulato Maceo.
A morte de Maceo tivo unha certa transcendencia porque os políti­cos españois e en xeral o pobo español, coidou que coa morte do cabecilla acabábase a guerra de Cuba. Estaban totalmente equivo­cados. O Comandante Ciruxeda, era, como di o seu apelido, galego, e de ai que a proposta de home­naxe que fixo o Diario de la Marina fose de inmediato acep­tada polos seus paisanos, segun­do nota publicada en dito xornal poucos días despois.

Di así: "Las sociedades gallegas de La Habana, en representa­ción de la colonia, acordaron obsequiar con un banquete el próximo día de Navidad, al valiente Comandante Cirugeda y a su batallón por heroico com­portamiento en el combate de Punta Brava, donde fue muerto el cabecilla Maceo. Entre los con­currentes a la asamblea que se celebró al efecto, se reunieron en un momento, como base para el banquete, cuatrocientos veinti­cinco pesos de plata, diez terceroles (non sei que moeda é esta), diez cacerolas de vino, doce cajas de vino de Jerez, dos terneras, tres mil puros, tres mil cajetillas de cigarros y mil filloas, además de todo el pescado necesario para la confección de doscientas empanadas. La subscrición con­tinua abierta entre los gallegos, a los que felicitamos por su opor­tuna iniciativa".
O lugar escollido para o banque­te foi o da praza da pequeña poboación de Punta Brava, onde o cabecilla fora morto. Entre sol­dados e paisanos asistiron perto de mil douscentos comensais. Ñas mesas, fronte a cada invitado había unha carta impresa, forrada co escudo de Galiza, na que figu­raba o menú seguinte:
"Vinos y licores de Oia, Avia, Valdeorras, Ribera del Miño y Valdepeñas; entremeses surtidos; tortilla de chorizo a la española; arroz con pollo a la valenciana; empanada de pescado a la galle­ga; lechón asado a la criolla; jerez, sidra y cerveza; postres y frutas variadas; café, tabaco y cigarros".

A cabeceira da mesa dicía: "Banquete con el que la colonia gallega de La Habana obsequia a las fuerzas que al mando del valiente Comandante Cirugeda, vencieron al servicio de la patria en la gloriosa acción en la que fue muerto el prin­cipal cabecilla y feroz mulato Antonio Maceo".
Non é para contar o que foi aquela incivil comellada celebrada sobre o mesmo lugar onde se verterá o sanque dun home que polo menos merecería o silencio e o respecto dos seus adversarios. Tampouco é para describir o indignado noxo de Curros ao ver como o Centro Galego apadroaba aquela entroidada. Noxo seguido da impotencia de non poder protestar publicamente pois a censura de imprensa naquela época que gobernaba Cuba o Xeneral Weyler, viña imposta, era absolutamente cerrada. Tampouco podía escribir no seu periódico, porque o Diario de la Marina no que el traballaba profesionalmente como redactor era o iniciador desta homenaxe. Entón escríbelle aos amigos de Galicia: "E noxaron por sempre o honor da nosa patria", dille a don Carlos Sabina, que era un periodista coruñés, moi amigo del.

Pouco tempo despois, os acontecementos precipitáronse camino da solución final. Estala a guerra eos Estados Unidos. As hostilidades foron breves e decisivas. Curros, resumindo as súas ideas, publica un artigo nun xornal de Madrid no que analiza a funesta política española en Cuba. Di el: "Nada tan antiespañol ni tan brutal como esa política feroz que aquí imponían los hombres menos ilustra­dos y cultos de la colonia y que lograba hacer triunfar siempre, ignoramos por qué medios tene­brosos, los programas de todos los partidos, política antinatural, porque negaba la libertad a un país rodeado de todos republicanos, que habían encontrado en la libertad su condición esencial de vida; política absurda, porque nos exigía a todos los que vivía­mos de este...[Cambio de cinta] "... de nuestros hermanos de Cuba".
A seguir e despois de analizar minuciosamente a conducta de cada un dos políticos españois responsables daquela desfeita, engade: "Ato es nueva esta falta de sen­tido de nuestros gobiernos. Ella preside todas nuestras catástrofes nacionales. Es, por decirlo así, el mal español. Tan español que la lengua castellana ya lo denunció en uno de sus poemas primeros hace más de siete siglos". E a con­tinuación cita este verso:
 

Decían los malfadados
En mal hora nascimos
Diéranos Dios España
Guardar no la supimos
Si el [...] somos nos
Bien nos lo merecimos
Por nuestro mal sentido

En gran yerro caímos


 

 

Páxina seguinte >>>