Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

OS CAMIÑOS DA VIDA

As normas académicas do idioma galego


Publicado no periódico "EL FARO DE VIGO" (Sección Opinión - 26-12-2003)

X. L. MÉNDEZ FERRÍN

Méndez Ferrín

Hoxe precisamente, ás sete da tarde e no salón de actos da Academia Galega, celebrarase un serán de cultura no que a Entidade vai comparecer perante a opinión pública para presentar a edición actualizada das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego. O texto recolle a normativa de 1995 coas mudanzas aprobadas o 12 de xullo do 2003.

Por que se orixinou esta demora de cinco meses? Por causas moi simples, en verdade. A Academia, que segundo a Lei vixente é a autoridade facultada para dictar as normas oficiais do idioma, pretendeu nun principio que a Xunta de Galicia publicase no DOG o corpo completo, isto é: as Normas coas súas modificacións últimas. A Xunta de Galicia dubidou nun principio e resolveu máis tarde que, dada a competencia absoluta e exclusiva da Academia en materia de normativa lingüística, co simple acto de seren promulgadas as Normas por esta institución xa acadaban validez oficial sen máis trámites. Entre dúbidas e consultas, pasaron os meses. Agora xa temos Normas decretadas Urbi et Orbi, sendo neste caso Coruña a Urbe e a Nación Galega o Orbe.

Dado o interese suscitado polos cambios en sectores implicados (sistema educativo, administracións públicas, editoriais e publicacións, medios de comunicación...) xa circulaban copias deles e mesmo no núm. 55 d´A Trabe de Ouro se ofrece o catálogo/resumo de tales mudanzas feito pola propia Academia. Mesmamente unha editorial, O Cumio, parece que imprentou e puxo á venda unha edición non autorizada das Normas completas, o cal levou a cuestión normativa a ser centro dunha certa polémica. A prudencia do Prof. Xosé Ramón Barreiro, presidente da Academia, debidamente asistido pola súa xunta de goberno e máis polo plenario soberano, conduciu do mellor xeito posíbel todo este proceso que estamos a comentar.

En todo caso, velaí as están xa publicadas e ao alcance de todos os interesados, que debian ser todos os galegos e todas as galegas, as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego na súa forma actual. Á marxe das normas seguirán a estar os galegos desleigados na dobre cara que, segundo o caso, adoitan: os que detestan a lingua propia e queren ser Carpetovetónicos e os que non menos detestan a lingua propia e soñan con ser Lusitanos. Ou sexa: os de Francisco Vázquez e aqueles que se agrupan arredor do mito de Carballo Calero na súa derradeira metamorfose suicida.

Este cronista dalle a máis calurosa benvinda ás novas Normas porque entende que melloran ás anteriores en varios aspectos, religan a nosa lingua coa súa tradición non mediatizada pola erosión castelán e aínda a depuran. Con todo, a grande tarefa segue a ser a da recuperación do galego como lingua primeira de todos os habitantes do noso País, e mais a incorporación ao seu uso de todos os homes e mulleres que veñan traballar e vivir na nosa comunidade, procedan de onde procedan.