Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Luís Amado Carballo

A EIREXA MARIÑEIRA

 

O sol axionllado aos pes de Cristo mortoIgrexa Mariñeira

reza unha lenta salve encol das lousas frías,

e as lampariñas tecen douradas letanías

de penumbras e luz, de fe e de recordo.

Unha vella labrega debulla o seu rosario;

seu rosario de días, de mágoas e de arelas.

I o lume da alma súa antre o lume das velas

é luar aldeán vestidiño de branco.

LA IGLESIA MARINERA

 

El sol arrodillado a los pies de Cristo muerto

reza una lenta salve sobre las losas frías,

y las lamparitas tejen doradas letanías

de penumbras y luz, de fe y de recuerdo.

Una vieja labriega desgrana su rosario;

su rosario de días, de penas y de anhelos.

Y el fuego del alma suya entre la llama de las velas

es aldeana luz de luna vestidita de blanco.

 

VERSOS DO MEU SILENZO

 

Ollos na noite pensantes
os das estrelas lonxanas,
que ennovelados nas tebras
tráenme a túa lembranza.
 
Antr' o agarimo da lua
salouca o meu corazón
que añora a surrisa túa.
 
Por camiños de luceiros
enfondados na distancia,
a túa voz sinfoniza
os ecos da miña alma.
 
Estou a pensar en tí
e nas miñas mans saudosas
ate o mesmo delor rí.
 
Baixo a pregaria oxival 
do zarco mar dos teus ollos,
afóganse as miñas verbas
que van pousar no teu colo.
 
Tan outo cal un luceiro,
porei o meu corazón
pra que alume o teu vieiro.

VERSOS DE MI SILENCIO

 

  Ojos en la noche pensantes
los de las estrellas lejanas,
que velados en las tinieblas
me traen tu recuerdo.
 
Entre el amparo de la luna,
solloza mi corazón 
que añora la sonrisa tuya.
 
Por caminos de luceros
enfondados en la distancia,
tu voz sintoniza
los ecos de mi alma.
 
Estoy pensando en ti
y en mis manos saudosas
hasta el mismo dolor ríe.
 
Bajo la plegaria ojival
del zarco mar de tus ojos,
se ahogan mis palabras
que van a posar en tu regazo.
 
Tan alto cual un lucero,
pondré mi corazón
para que alumbre tu sendero.