Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

XESÚS LORENZO VARELA VÁZQUEZ

Lorenzo Varela

CATRO POEMAS PRA CATRO GRABADOS

 

Editorial Resol, Bos Aires, 1944 

 

Reeditados como Catro poemas galegos (música de Julián Bautista), 

Editorial Argentina de Música, Bos Aires, 1951. 


MARÍA PITA

 

Catro poemas, de Lorenzo Varela


María das batallas, 
levareiche unha frol por cada bala; 
i unha cunca de leite 
arrebuxada en neve 
pra che curar a sede. 
¡Sede mortal, varona, a desta patria:
queima no peito con ardente brasa!


II 

María das batallas, 
dareiche un reiseñor por cada bala, 
i unha estreliña nova 
no berce d’unha dorna, 
núa, espida, graciosa:
Varona dos meus ollos, unha estrela 
que ti ganache, poderosa e leda.O touroIII 

Muller da soberana libertade, 
os artilleiros danche alferezía 
e faite o mar patrona da cidade. 
Din as miñas campanas, escoitade, 
de monte a monte e mais de ría a ría:
O bronce meu, teu bronce foi María

 

 

 

MARÍA BALTEIRA

 

 

Loubar eu loubara, María Balteira, María Pita
túa saia leda, 
que a carón da morte, ó vela na danza 
semellando pombas redor dun pombal, 
facía que aqueles barbudos sorriran. 
Aqueles labregos da morte guerreira, 
carballos antergos, varós desta terra, 
destes pobos todos que chaman España, 
desde aqueles tempos que a tallou a espada. 
Loubar eu loubara, María Balteira, 
túa saia leda, 
tan leda que tola á xente deixabas, 
d’amores sin prendas:
peitos de folía, nin moeda moura, 
nin prenda d’amor nin prenda de conta. 
Mala perdedora, boa bailadora 
co lume nos ollos i o aire nos pés,
¡e nas maos a lúa a facer lilailas,
lixeiras gaivotas, ladroas amadas! 

O cabrón do inferno, María Balteira, 
cando veu a España, 
por xogar contigo perdeu a soldada. 
¡Por ganalo a él perdeches a ialma! 

¡Loubar eu loubara, María Balteira, 
túa saia leda!
Eu loubar loubara, si os cás dos xograres Ruy Xordo
que ti desamaras,
vindo da fronteira non me dentellaran 
no peito as loubanzas:
¡Ley de xograría me chama a silencio! 
Si non fora aquelo de xogar co demo, 
e partir o viño con tantos meleiros, 
faría tensón cos meus compañeiros, 
María Balteira. Ti sábelo, eu sei, 
que loubar loubara túa saia sin lei. 
¡Túa saia leda
que non loubarei! 
Túa saia leda 
que non loubarán:
con frior de seda 
e quentor de lan.

 

 

A RUY XORDO

 

Aramos sobre os mortos nesta terra
i o noso pan ten un sabor de hosos
familiares, irmáns. O monte berra
baixo do arado, e chámannos os nosos 
desde a morte con voces conocidas:
«Nin marqueses, nin cregos, nin doutores
fixeron as ribeiras verdecidas,
nin o guerreiro coiro dos tambores. 

Os condados do polvo son dos mortos
e quen queira ser dono desta terra
que veña navegando aos nosos portos. 

Os que pidan o fruto sin labores,
si non morren de seu, morran de guerra,
e desta terra, así, serán señores».


 María Balteira

 

O TOURO


¿Quén lle dixo ó touro verde
nas ribeiras verdes de Iria
o que non sabía a morte
o que a serpe non sabía?
-Onde vades, feligreses,
que non levades folía.
-Imos ver si a cruz é demo,
si é muller a varonía,
si o que era peito foi lombo
si se trabucóu a vida.
¿Quén lle dixo ó touro verde
segredos de sodomía?
¿Ou como viron seus ollos
unha verdade escondida?
De corno a corno levaba
o touro verde de Iria,
unha aureola dourada
como un sol morto na ría.
¡Aquel touriño non era
touro como os desta vida!

 

Fonte  : Biblioteca Virtual Galega e Afonso Vázquez Monxardín e Vicente Santos no IES AS Lagoas de Ourense

Imaxe da portada do libro:  IES AS Lagoas de Ourense

 

Volver