Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Manuel Curros Enríquez

Estatua á nai - PorriñoNa morte da miña nai

 

Doce melancolía, miña musa,

do meu espírito noiva feiticieira,

¡déixame que hoxe no teu colo durma

sono de pedra!

Nunca, reiciña, nunca como agora

falla fixéronme os teus bicos mornos:

choveu por min chuvia de sangue e traio

frío nos ósos.

Quéntame ti, que tiritando veño,

ti, que do peito curas as feridas,

¡amiga xenerosa dos que sofren,

melancolía!

Tope miña alma, á sombra dos ciprestes

que os tristes ermos das túas illas cobren,

o esquecemento que en ningures acho

prás miñas dores.

Fai que ó rumor dos teus regueiros brando

se adormezan meus tristes pensamentos.

¡Son un orfo! Agarímame ao teu colo...

¡Xa outro non teño!

Xa outro non teño en que pousar a fronte

polas enrugas do pesar sulcada,

xa outro non teño que a amargura enxugue

das miñas bágoas!

Nai, adorada nai, martir escura,

branca pombiña, aruladora e tenra,

ai, se souberas como me deixabas...

ai, non morreras.

Dende que te perdín, a terra, o ceo,

todo é pra min da mesma cor da morte.

O sol non me alumea, nin os campos

pra min tén flores.

Cal sobre os condenados a pauliña

caíu sobre miña alma eterno loito;

todo me amarga, astra o aire que respiro;

dáname todo.

Do corazón fuxiume esa alegría

que é nas flores aroma e vos nos páxaros,

e andan por dentro do meu peito os corvos

arrevoando.

¡Como recordo aquelas noites claras

en que ó fulgor da prateada lúa

me arrolabas o sono, dos teus cantos

coa doce música!

¡Como recordo aqueles tardes tristes

en que os tronos sentindo, rezabamos

por que Dios leve ós probes mariñeiros

a porto salvo:

Polos necesitados camiñantes,

polos vellos sen pan e sen abrigo,

polos nenos sen pai..., abandonados

coma os teus fillos!

¡Ai! Eu tamén rezar quixera agora

por ti, de tanto amor en xusto pago;

mais dende que te fuches, miña rula,

¡teño un cansacio!

Melancolía, musa dos doentes,

do meus espírito noiva feiticeira

¡déixame que hoxe no teu colo

durma sono de pedra!

 

En la muerte de mi madre (traducción al castellano)

 

Dulce melancolía, musa mía,

de mi espíritu novia hechicera,

¡déjame que hoy en tu regazo duerma

sueño de piedra!

Nunca, reinecita, nunca como ahora

falta me hicieron tus tibios besos:

llovió por mí lluvia de sangre y traigo

frío en los huesos.

Caliéntame tú, que tiritando vengo,

tú, que del pecho curas las heridas,

¡amiga generosa de los que sufren,

melancolía!

Encuentre mi alma, a la sombra de los cipreses

que los tristes yermos de tus islas cubren,

el olvido que en ninguna parte hallo

para mis dolores.

Haz que al rumor de tus riachuelos blando

se adormezcan mis tristes pensamientos.

¡Soy un huérfano! Acaríciame en tu regazo...

¡Ya otro no tengo!

Ya otro no tengo en el que posar la frente

surcada por las arrugas del pesar,

ya no tengo otro que la amargura enjugue

de mis lágrimas!

Madre, adorada madre, oscura mártir,

blanca palomita, arrulladora y tierna,

ay, si supieras como me dejabas...

ay, no morirías.

Desde que te perdí, la tierra, el cielo,

todo es para mí del mismo color de la muerte.

El sol no me alumbra, ni los campos

para mí tienen flores.

Cual sobre los condenados la excomunión

cayó sobre mi alma eterno luto;

todo me amarga, hasta el aire que respiro;

me daña todo.

Del corazón me huyó esa alegría

que es en las flores aroma y vuelo en los pájaros,

y andan por dentro de mi pecho los cuervos

revoloteando.

¡Como recuerdo aquellas noches claras

en que al fulgor de la plateada luna,

me acunabas el sueño, de tus cantos

con la dulce música!

¡Como recuerdo aquellas tardes tristes

en que los truenos sintiendo, rezábamos

para que Dios lleve a los pobres marineros

a puerto seguro:

Por los necesitados caminantes,

por los viejos sin pan y sin cobijo,

por los niños sin padre..., abandonados

como tus hijos!

¡Ay! Yo también rezar quisiera ahora

por ti, de tanto amor en justo pago;

pero desde que te fuiste, mi tórtola,

¡tengo un cansancio!

Melancolía, musa de los enfermos,

de mi espíritu novia hechicera

¡déjame que hoy en tu regazo 

duerma un sueño de piedra!.