Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

RAMÓN CABANILLAS

Tres amores 

 

Ós pés do Santo Cristo da Agoníadebuxo de Castelao

xuntas van a rezar

náis, mulleres e mozas dos soldados

que loitan contra o Islán.

O mesmo rogan, mais...¡qué diferenza

n-esas pregarias hai!

Soñadoras, as noivas din: 

”¡Señor, que volva Xeneral!”

As mulleres, pensando nos filliños,

rezan merchas:

“¡Señor,que volva sán!”

E afogadas en puro amor, somentes

“¡Que volva!” din as nais.


Tres amores

 

A los pies del Santo Cristo de la Agonía

juntas van a rezar

madres, mujeres y novias de los soldados

que luchan contra el Islám.

Lo mismo ruegan, pero...¡qué diferencia

en esas plegarias hay!

Soñadoras, las novias dicen: 

"¡Señor, que vuelva General!"

Las mujeres, pensando en los hijitos,

rezan mustias: 

"¡Señor, que vuelva sano!"

Y ahogadas en puro amor, solamente

"¡Que vuelva!" dicen las madres.

 


Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 241