Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

A Basilio Álvarez

 

¡Sementador! O trigo dos veirales

mostra as espigas mestas e douradas,

e as segadoras fouces, afiadas,

teñen tráxico brillo de puñales.

 

O teu verbo, estalante nos pinales,

troca, ó chegar ás chouzas das valgadas

os salaios das gorxas abafadas

en ruxidos guerreiros e trunfales.

 

A aldea erguéuse e-o craror da aurora

agardando a siñal, e non sosega

en axexo da loita vingadora.

 

¡Xa a lus do sol do mediodía cega,

sementador! ¡Sementador, xa é hora

de dar o berro e comenzar a sega!

 

   

A Basilio Álvarez

 

 

¡Sembrador! El trigo de las hileras

muestra las espigas maduras y doradas,

y las segadoras hoces, afiladas,

tienen trágico brillo de puñales.

 

El verbo tuyo, estallante en los pinares,

cambia, al llegar a las chozas de las valles

los suspiros de las gargantas abafadas

en rugidos guerreros y triunfales.

 

La aldea se irguió al clarear la aurora

aguardando la señal, y no sosiega

en acecho de la lucha vengadora.

 

¡Ya la luz del mediodía ciega,

sembrador! ¡Sembrador, ya es hora

de dar el grito y comenzar la siega!

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 101

Foto: Basilio Álvarez

Basilio Álvarez