Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

O cuco

O afiador

 

Nos anos da lonxana mocedade,

todol-os marzos, cando viña o cuco,

o afiador de roda e parafusa

entraba na viliña mariñeira

ceibando o berro longo e desmaiado:

¡ o afiador...!

 

Ó pé da porta do casal, detido

amolaba tesouras e coitelos,

e remendando cuncas e tarteiras

erguía, ós poucos, o chamante berro:

¡ o afiador...!

...

N-unha amistade de silenzos longos

e de esvaídas e contadas verbas

soupen o seu sentir: o vran que viña

xa tería o diñeiro cobizado

para se embarcar: 

¡Bos Aires era o soño  

do afiador!

 

Alá morréu, na pampa silandeira...

Cando recalo na nativa praia

e ó solpor ouso as ondas manseliñas

esmorecer queixosas no mallente,

paréceme escoitar a voz doída:

¡o afiador...!

 

   

 

El afilador

 

En los años de lejana mocedad,

todos los marzos, cuando venía el cuco,

el afilador de rueda y parafusa

entraba en la villita marinera

soltando un grito largo y desvanecido:

¡ el afilador...!

 

Al pie de la puerta de la casa, detenido

afilaba tijeras y cuchillos,

y remendando tazas y tarteras

erguía, en veces, el llamante berro:

¡ el afilador...!

 

En una amistad de silencios largos

y de desvanecidas y contadas palabras

supe su sentir: el verano que venía

ya tendría el dinero anhelado

para embarcarse: 

¡Buenos Aires era el sueño

del afilador!

 

Allá murió, en la pampa silenciosa..

Cuando recalo en la nativa playa

y al crepúsculo oso las ondas mansitas

perder fuerza quejosas en el mallente,

me parece escuchar la voz dolida:

¡el afilador...!

 

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 390